Historie projektu

Historie projektu City Park Home se datuje k roku 2010, kdy bylo vydáno na tento projekt Územní rozhodnutí. Stavební povolení bylo vydáno v druhé polovině roku 2015 a stavba samotná byla započata koncem roku 2016. 

 

Novostavba bytového domu City Park Home se skládá z 11 NP a 1 PP a je zastřešena plochou střechou. Objekt je rozdělen na 2 hmoty. Vyšší hmota reaguje na shodnou výškovou úroveň hladiny atiky sousedního bytového domu o 13 NP a při západní straně pak 2 hmota reaguje na nižší sousední bytový objekt o 9 NP. Charakter novostavby reaguje na stávající zástavbu členěním elementárních prvků (okna, ortogonální systém členění hmot atd.) Tímto motivem je snaha o co nejvyšší symbiózu nové budovy se stávající zástavbou. Novostavba nevytváří dominantní výraz, spíše se přiklání přirozenému a střídmému výrazu okolní městské zástavby. Ke stávajícím bytům sousedních budov byly vypuštěny okna tak, aby se zamezilo vzájemným průhledům a zachovala se tak vyšší intimita a soukromí každé bytové jednotky.

Vybavenost

Nalézají se zde plochy obytné, občanského vybavení (ordinace) a plochy pro parkování automobilů. Jedná se o víceúčelový bytový dům. Nástup a vjezd do objektu se odehrává z komunikace Zdiměřická. Objem novostavby je z vnitrobloku rozhmotněn balkóny a terasami tak, aby nepůsobil mohutným dojmem, a spíše se měřítkově přibližoval k charakteru městské bytové zástavby.

Vertikální propojení objektu využívá výtah a schodiště. V jakékoliv části novostavby lze zřídit byty pro tělesně postižené. Objekt vlastní prostory pro technická zařízení, sklady, sklepy apod.

Objem a členění stavby vyzařuje charakter obytný. Na objektu jsou využity jen minimální množství materiálů, aby objekt působil neutrálním dojmem, neupoutával na sebe.(štuk,sklo)

Konstrukční systém je železo-betonový stěnový s žb monolitickým stropem, ztužen vnitřními zdmi oddělující jednotlivé byty. Vnitřní dispozice bytů jsou otevřeny příčkovým zdivem pro flexibilitu a možnou změnu dispozice. Zastřešení objektu je ploché pokryté kačírkem. Okenní výplně jsou plastové / hliníkové. Omítky budou ošetřeny silikátovou omítkou jemných odstínů přírodních barev (šedivá,okrová apod.)

Objekt je vytápěn a zásobován TUV a CZT - Pražská teplárenská a.s.

Zahájení stavby: 10/2016

Kolaudace: 3Q/2018

Předávání jednotek: 4Q/2018

32
Počet bytových jednotek
 
3
Počet ateliérů
 
1
Počet nebytových jednotek
 
47
Počet parkovacích míst
 
35
Počet sklepů
 
Sjednat prohlídku

Již brzy Vás kontaktujeme

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace